| |     русский | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Москви уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Уколико је дете рођено у мешовитом браку, односно један родитељ је српски држављанин, а други страни држављанин (РФ и др.) захтев подноси родитељ који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећу исправу Републике Србије (пасош или личну карту), а родитељ страног држављанства доставља нотаријално оверену сагласност за упис рођења детета у матичне књиге рођених и држављанство Р. Србије, са преводом на српски језик (ћириличним писмом).

По пријему захтева, Амбасада захтев прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана. Документација неопходна за пријаву рођења:

1. формулари за пријаву рођења детета бр. 14 (упис у МКР и упис у КД - изабрати ''Верзија за штампу'' - друга страна);

2. препис руског извода из књиге рођених за дете, нотаријално оверен и преведен на српски језик (ћирилично писмо);

3. извод из књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије једног родитеља, не старији од годину дана (није обавезно али убрзава процедуру за најмање 15 дана);

4. извод или копија из матичне књиге венчаних из Србије; уколико брак склопљен у Русији није пријављен у Србији, неопходно је заједно са пријавом рођења детета извршити и пријаву брака; уколико родитељи нису склопили брак, неопходно је са руским изводом из књиге рођених за дете, предати нотаријално оверен препис о очинству са преводом на српски језик (ћирилично писмо);

5. пасоши оба родитеља који се копирају у Конзуларном одељењу и уплата таксе.

Напомена:

Пријава рођења детета је предуслов да дете добије држављанство Републике Србије. Приликом пријаве рођења мора бити присутан барем један родитељ који поседује важећи пасош или личну карту Р. Србије. Не морају бити присутна оба родитеља и не мора бити присутно дете. Међутим, морају се ставити на увид пасоши оба родитеља, чак и ако је други родитељ странац. По обављеном упису потребно је дете пријавити на адресу у Србији (у надлежном ОУП-у). Ово могу да ураде само родитељи, и то лично, приликом првог одласка у Србију.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ!
Издавање пасоша
Пријава рођења детета
Пријава брака
Конзуларна надлежност
АЖУРИРАН СПИСАК ПРИСПЕЛИХ БИОМЕТРИЈСКИХ ПУТНИХ ИСПРАВА
Путне исправе
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Формулари