| |     русский | english  
Насловна
Уговорно-правна основа билатералних односа

Редни број: 1
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ТРГОВИНИ И ЕКОНОМСКОЈ САРАДЊИ
Датум потписа: 24.08.1994
Датум ратификације: 01.03.1995
Датум ступања: 10.07.1996
Где и када је уговор објављен: СЛ СРЈ-МУ бр. 1/95

Редни број: 2
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ФОРИМИРАЊУ МЕЂУВЛАДИНОГ ЈУГОСЛОВЕНСКО-РУСКОГ КОМИТЕТА ЗА ТРГОВИНУ
Датум потписа: 24.08.1994
Датум ратификације: 01.03.1995
Датум ступања: 10.07.1996
Где и када је уговор објављен: СЛ СРЈ-МУ бр. 1/95

Редни број: 3
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ИСПОРУКАМА ПРИРОДНОГ ГАСА ИЗ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ
Датум потписа: 07.02.1995
Датум ратификације: 29.08.1996
Датум ступања: 12.09.1996
Где и када је уговор објављен: СЛ СРЈ-МУ бр. 4/96

Редни број: 4
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И СПОРТА
Датум потписа: 19.07.1995
Датум ратификације: 29.08.1996
Датум ступања: 12.09.1996
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ 4/96

Редни број: 5
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О СТИМУЛИСАЊУ И УЗАЈАМНОЈ ЗАШТИТИ УЛАГАЊА
Датум потписа: 10.10.1995
Датум ратификације: 20.12.1995
Датум ступања: 19.07.1996
Где и када је уговор објављен: СЛ СРЈ-МУ бр. 3/95

Редни број: 6
Наслов уговора: УГОВОР ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА У ОДНОСУ НА ПОРЕЗЕ НА ДОХОДАК И НА ИМОВИНУ
Датум потписа: 12.10.1995
Датум ратификације: 20.12.1995
Датум ступања: 09.07.1997
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 3/95

Редни број: 7
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ
Датум потписа: 05.12.1995
Датум ратификације: 29.08.1996
Датум ступања: 12.09.1996
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ 4/96

Редни број: 8
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Датум потписа: 11.04.1996
Датум ратификације: 29.08.1996
Датум ступања: 12.09.1996
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ 4/96

Редни број: 9
Наслов уговора: ПРОТОКОЛ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ИСПОРУКАМА НАФТЕ ИЗ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У САВЕЗНУ РЕПУБЛИКУ ЈУГОСЛАВИЈУ
Датум потписа: 11.04.1996
Датум ратификације: 29.08.1996
Датум ступања: 12.09.1996
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ 4/96

Редни број: 10
Наслов уговора: ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ САВЕЗНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Датум потписа: 29.05.1996
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 11
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Датум потписа: 03.07.1996
Датум ратификације: 27.12.1996
Датум ступања: 24.01.1997
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр.6/96

Редни број: 12
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ХАВАРИЈА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ОТКЛАЊАЊА ЊИХОВИХ ПОСЛЕДИЦА
Датум потписа: 23.07.1996
Датум ратификације: 27.09.1996
Датум ступања: 12.10.1996
Где и када је уговор објављен: СЛ СРЈ-МУ бр. 5/96

Редни број: 13
Наслов уговора: СПОРАРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ АГРОИНДУСТРИЈСКОГ КОМПЛЕКСА
Датум потписа: 31.10.1996
Датум ратификације: 03.03.1998
Датум ступања: 10.03.1998
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 2/98

Редни број: 14
Наслов уговора: СПОРАРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРСТВА
Датум потписа: 31.10.1996
Датум ратификације: 03.03.1998
Датум ступања: 10.03.1998
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 2/98

Редни број: 15
Наслов уговора: СПОРАРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ КАРАНТИНА И ЗАШТИТЕ БИЉА
Датум потписа: 31.10.1996
Датум ратификације: 03.03.1998
Датум ступања: 10.03.1998
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 2/98

Редни број: 16
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ ЦАРИНСКИХ СЛУЖБИ
Датум потписа: 06.11.1996
Датум ратификације: 26.06.1997
Датум ступања: 20.08.1997
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 2/97

Редни број: 17
Наслов уговора: ОТВАРАЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛАТА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У САВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ У ПОДГОРИЦИ
Датум потписа: 14.11.1996
Датум ратификације: 14.11.1996
Датум ступања: 26.11.1996
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 18
Наслов уговора: ПРОТОКОЛ ИЗМЕЂУ САВЕЗНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ДИПЛОМАТСКИХ АРХИВА
Датум потписа: 19.03.1997
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 19
Наслов уговора: МЕМОРАНДУМ О ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈИ ТРГОВИНЕ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Датум потписа: 03.12.1997
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 20
Наслов уговора: СПОРАРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О ОДОБРЕЊУ САВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ ДРЖАВНОГ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИСПОРУКА РУСКЕ ОПРЕМЕ,РОБА И УСЛУГА
Датум потписа: 03.12.1997
Датум ратификације: 03.03.1998
Датум ступања: 05.05.1998
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 2/98

Редни број: 21
Наслов уговора: СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАИЈЕ О МЕДЈУНАРОДНОМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ СА ПРОТОКОЛОМ О ПРИМЕНИ СПОРАЗУМА
Датум потписа: 04.11.1998
Датум ратификације: 24.12.1999
Датум ступања: 09.02.2000
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр. 1/99

Редни број: 22
Наслов уговора: АНЕКС УЗ СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАИЈЕ О ОДОБРЕЊУ САВЕЗНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈИ ДРЖАВНОГ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИСПОРУКА РУСКЕ ОПРЕМЕ, РОБА И УСЛУГА
Датум потписа: 22.10.1999
Датум ратификације: 30.06.2000
Датум ступања: 22.10.1999
Где и када је уговор објављен: Сл.Л.СРЈ-МУ бр.1/2000

Редни број: 23
Наслов уговора: СПОРАЗУМ САВЕЗНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА РАЗВОЈ, НАУКУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-ЈУГОСЛОВЕНСКО АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО (ЈУАТ) И ДРЖАВНОГ КОМИТЕТА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ О ПРИЗНАВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ УВОЗЕ
Датум потписа: 06.04.2000
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 24
Наслов уговора: МЕМОРАНДУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ УПРАВЕ ЦАРИНА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДРЖАВНОГ ЦАРИНСКОГ КОМИТЕТА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ О САРАДЊИ И УЗАЈАМНОЈ ПОМОЋИ ЦАРИНСКИХ СЛУЖБИ
Датум потписа: 08.09.2000
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 25
Наслов уговора: ДОПУНА УЗ СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ СВСРЈ И ВР ФЕДЕРАЦИЈЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЈ ДРЖАВНОГ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИСПОРУКА РУСКЕ ОПРЕМЕ,РОБА И УСЛУГА ОД 3.12.1997. ГОДИНЕ
Датум потписа: 09.02.2001
Датум ратификације: 22.06.2001
Датум ступања: 09.02.2001
Где и када је уговор објављен: СЛСРЈ-МУ 4/01

Редни број: 26
Наслов уговора: СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ У САВЕЗНОМ МИНИСТАРСТВУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ДИПЛОМАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Датум потписа: 06.06.2001
Датум ратификације:
Датум ступања:
Где и када је уговор објављен:

Редни број: 27
Наслов уговора: ПРОГРАМ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ,ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ ИЗМЕЂУ СВ СРЈ И ВЛАДЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА 2002-2004 ГОДИНУ
Датум потписа: 13.12.2001
Датум ратификације:
Датум ступања: 13.12.2001
Где и када је уговор објављен:

 Билатерални односи
Уговорно-правна основа билатералних односа
Билатерални односи